Za vstavljanje dveh ušesnih znamk v uho,  velja pravilo polovic oziroma osmin. Zelena barva označuje najbolj primerno mesto za vstavljanje ušesne znamke SenseHub, ki jo v primeru, da je edina vstavimo točno na sredini ušesa – med oba grebena ušesnega hrustanca. V primeru dveh znamk pa je zeleno mesto bolj zaželeno za vstavitev ušesne znamke SenseHub. Ušesno številko SenseHub moramo vstaviti v levo uho krave, zaradi spremljanja prežvekovanja.

Vstavljanje dveh ušesnih znamk v uho, Pravilni mesti za vstavljanje dveh ušesnih znamk

Pravilni mesti za vstavljanje dveh ušesnih znamk

Vstavljanje dveh ušesnih znamk v uho, Vstavljena ušesna znamka SenseTime

Vstavljena ušesna znamka SenseHub

Končna podoba vstavljanja dveh ušesnih znamk je predstavljena na spodnji sliki. Upamo, da je to samo začasna rešitev. Ko bo ušesna znamka SenseHub dovoljena kot uradna ušesna znamka bo teh zapletov konec. Znamka vsebuje elektronsko identifikacijo goveda in že služi prepoznavanju ženskega goveda v molziščih, na robotih, v krmiščih in v delilnih vratih.

Vstavljanje dveh ušesnih znamk v uho, Vstavljeni dve ušesni znamki na pravo mesto, sensetime, kmetijski zavod bric

Vstavljeni dve ušesni znamki na pravo mesto