Ušesne znamke za drobnico – Ovina

Ušesne znamke za drobnico – Ovina so namenjene označitvi odraslih ovc. V spremljanju prireje pri drobnici (A kontrola) je predpisna uporaba ene znamke in tetoviranje v drugo uho ali rep pri kozah. Drobnica se večinoma označuje z dvema znamkama. Mi svetujemo označitev jagnjet ali kozličev, ki so namenjena za pleme, z dvema znamkama – tudi v tropih, ki niso v spremljanju prireje (A kontroli). Jagnjeta ali kozliče za zakol v tropih, ki so vključeni v spremljanje prireje, označimo z eno znamko Ovina. Če se kasneje premislimo naročimo še eno znamko Ovina. V vseh drugih tropih za označitev jagnjet ali kozličev namenjenih zakolu uporabimo znamko Gumb, ki ima na ženskem delu napisano zaporedno številko – SIŠ+. Ob naročilu povemo ali v Volosu pod opombo napišemo začetno številko.

Elektronske ušesne znamke za drobnico – Ovina

Elektronske ušesne znamke za drobnico – Ovina imajo dve znamki: eno elektronsko in eno navadno. Dokler Slovenija ne bo imela 600.000 ovc se te znamke pri nas obvezno uporabljajo samo v primeru izvoza (tudi za zakol). Nekateri rejci pa jih že uporabljajo prostovoljno.

NAROČI UŠESNE ZNAMKE ŽE DANES

Ušesne znamke za drobnico – Gumb SIŠ in SIŠ+

Znamka Gumb je okrogle oblike, namenjena označitvi klavnih jagnjet ali kozličev. Svetujemo uporabo SIŠ+, ki ima na ženskem delu zaporedno številko – to omogoča individualno označitev in povezavo jagnjeta z ovco oziroma kozliča z kozo.

Male ušesne znamke

Mala ušesna znamka je podolgovate oblike, namenjena ovcam in kozam pritlikavih pasem. Drobnica, ki ima poškodovane uhlje, se prav tako označi s temi ušesnimi znamkami. Rejci poročajo, da ima mala ušesna znamka zelo majhen izpad.

Ušesne znamke Tip tag

Tip tag ušesna znamka je namenjena začasnemu označevanju jagnjet in kozličev. Lahko se jo uporabi takoj ob rojstvu.

Avtomatske znamke in Elektronske avtomatske znamke

Ti dve znamki sta namenjeni za zelo hitro označevanje jagnjet ali kozličev. Uporabljata se skupaj z avtomatskimi kleščami. Spadata med znamke, ki se lahko uporabljajo samo interno – uradno niso dovoljene. V šaržerju avtomatskih klešč za Avtomatske znamke so lahko v zaporedju samo Avtomatske znamke, Avtomatska znamka in Elektronska avtomatska znamka izmenično ali samo Elektronske avtomatske znamke. Seveda sta v zaporedju dve znamki z enako številko ali pa so številke na znamkah v zaporedju. Ta vrsta označitev je primerna samo za zelo velike trope izgubimo pa preglednost znamk posebej na večje razdalje.