SenseTime je nova rešitev za krave dojilje

Z SenseHub boste govedorejci lahko, na podlagi zanesljivih podatkov, sprejemali odločitve za povečanje prireje mesa in izboljšanje prireje krav dojilj.

SenseHub je napredna, modularna rešitev za spremljanje prireje krav, ki zagotavlja zanesljive informacije o plodnosti, prehrani in zdravju posamezne krave.

Neprekosljiva natančnost zaznavanja pojatev, z natančno določenim časom osemenitve

 • Nova rešitev svetovne vodilne firme v spremljanju prireje in označevanju živali
 • Dokazano delovanje Allflex Livestock Intelligence ovratnice za spremljanje pojatev in zdravja
 • Natančna ocena časa telitve tudi pri haremskem pripustu (ko ni znan natančen čas osemenitve)
krave dojilje, pametne ovratnice, spremljanje plodnost krav, scr

Napredujte z vašimi strategijami pri reprodukciji in dobite hiter donos naložbe

 • Neglede na to ali uporabljate bike ali umetno osemenjevanje, skrajšate dobo med dvema telitvama
 • Povečana vrednost telet s krajšim obdobjem telitev
 • Natančna napoved datuma telitve
 • Izboljšano upravljanje z reprodukcijo črede
krave dojilje, pametne ovratnice, spremljanje plodnost krav, scr, sensetime, kmetijski zavod bric

Pametna znamka za ovratnico krave dojilje

krave dojilje, pametne ovratnice, spremljanje plodnost krav, scr, sensetime, kmetijski zavod bric

Znamka za spremljanje plodnosti in zdravja

Optimizirajte zdravljenje in intervencije

 • Zgodnje ugotavljanje anestrusa – manjkajočih pojatev
 • Zgodnje ugotavljanje zdravstvenih problemov, omogoča preventivno reševanje le teh
 • Hiter vpogled v učinkovitost veterinarskega zdravljenja
 • Učinkovito spremljanje zdravja pri telitvi

Krave dojilje s pametnimi ovratnicami

Prožna rešitev, ki se prilagaja vašim potrebam

 • Različne ravni aplikacije
 • Možnosti uporabe različnih naprav z več uporabniki
 • Plačilo v naprej ali mesečna naročnina

Uživajte v vgrajeni enostavnosti in vsestranskosti aplikacije od prvega dneva naprej

 • Ustreza večini opreme, ki jo imajo kmetije kmetij
 • Enostavna postavitev in vzdrževanje
 • Raste s kmetijo
 • Enostavna in učinkovita uporaba

Za delovanje sistema zadošča samo ena antena

 • Mobilna aplikacija
 • Internetna aplikacija
 • Združljivost s programsko opremo za upravljanje kmetij
 • Pametne znamke
 • SenseHub antena
 • Dodatne antene
 • Podpora in vzdrževanje na daljavo
 • Namestitev osnovnega sistema upravljanja
krave dojilje, pametne ovratnice, spremljanje plodnost krav, scr, sensetime, kmetijski zavod bric

Krave dojilje s pravilno nastavljeno pametno ovratnico

krave dojilje, pametne ovratnice, spremljanje plodnost krav, scr, sensetime, kmetijski zavod bric

Antena, za sprejemanje podatkov

Specifikacije

Funkcija SenseHub
Nastavitev Ena naprava, ki služi kot računalnik in antena
PoE (energija preko etherneta) SenseHub anteno napajamo preko Etherneta – ne rabi elektrike posebej
Združljivost pametnih znamk cSense ovratnica
Največje število pametnih znamk Do 1000
Življenjska doba pametne znamke Pričakovana doba baterije 7 let
Nadgraditve Vse komponente so nadgradljive na daljavo
Povezlijvost Več oseb je lahko istočasno povezanih v sistem, preko različnih naprav
Združljivost Združljivost s programom za upravljanje kmetij
Komunikacija 2,4 GHz – 802.15.4 SenseHub antena pokriva 200m x 500m