Istrsko govedo – boškarin

ISTRA IN NJENA ZGODOVINA Istra je največji jadranski polotok med Tržaškim in Reškim zalivom. Meri okrog 3800 km2. Večina pripada Republiki Hrvaški (3.130 km2), razen kratkega priobalnega pasu Slovenskega primorja ter občin Dolina in [...]