Urejanje zapisov o označevanju je sestavni del označitve domačih živali. Ne samo zaradi zakonodaje ampak predvsem zaradi nas samih in zaradi naših živali. Eden najboljših slovenskih naravoslovcev mi je dolgo tega povedal: tako sem len, da vsako stvar naredim takoj – s tem imam, v celoti gledano, najmanj dela. To velja tudi za zapise o živalih, ki jih je včasih res preveč. Naj vam predstavimo možnost vnosa zapisov v Centralno podatkovno zbirko – Govedo.si. Zapisovanje na papir že vsi obvladamo in je za današnji čas že težko vse potrebne podatke spremljati samo na papirju.

govedo.si vstopna stran

Vstopna stran Govedo.si

Registracija v Centralno podatkovno zbirko Govedo.si

Najprej moramo poklicati na Kmetijski inštitut Slovenije, da nam dodelijo pravico vnosa telitev. Po prejemu aktivacijske kode se prijavimo v aplikacijo Govedo.si. Na levi strani ekrana, skrajno spodaj, izberemo zavihek Registracija živali in vpišemo aktivacijsko kodo. To naredimo samo prvič in s tem imamo odobren dostop za vnos telet v Centralno podatkovno zbirko. Ko smo prijavljeni na svojem območju, izberemo Registracijo živali. Nadaljujemo s klikom na Razširitev seznama za iskanje in izberemo znamko za začetek vnosa.

govedo.si, registracija živali

Registracija živali

govedo.si, razširitev seznama za iskanje

Razširitev seznama za iskanje

govedo.si, izbira znamke

Izbira znamke

Sedaj lahko začnemo s vnosom podatkov o teletu. Ko končamo vnos, shranimo in po želji natisnemo. Ti podatki se hranijo za vedno in so nam vedno dostopni. Ta »oblak« je zelo zanesljiv in nam olajša skrbi. Spletna stran je dobro podprta z navodili in tudi s prijavljanjem napak oziroma problemov. Zelo priporočamo, da jo začnete uporabljati. Označitev teleta se iz Goveda.si avtomatično prenese v Volos in s tem smo zadostili tudi vsem državnim pravilom. Subvencije zaradi prepoznega, napačnega ali pomanjkljivega vnosa niso več v nevarnosti. Kmetijski inštitut Slovenije oziroma njegovi strokovnjaki, so s tem vnosom v Centralno podatkovno zbirko naredili korak naprej. Korak v smer moderne evropske živinoreje in poravnali svoj dolg do slovenskih govedorejcev. Zahvalimo se jim tudi z uporabo tega protokola in jim čestitajmo za pogumno potezo.

govedo.si, vnos podatkov o novorojenem teletu

Vnos podatkov o novorojenem teletu

Ko bo nekaj podobnega narejeno za drobnico, prašiče in konje bomo rejci imeli manj dela in večji pregled nad svojimi živalmi, strokovnjaki pa več časa za bolj pomemben stvari kot je vnos podatkov v podatkovne baze.

Vir: Kmetijski inštitut Slovenije