naše živali, govedo limousin, govedorejci, krave na pašniku, paša goveda, krave na paši, teleta s kravo, bric.si

Govedo pasme limuzin

Naše živali so tudi mesno govedo limuzin, ki ima visoko kakovostno meso. To pasmo odlikujejo lahke telitve, mirnost značaja (izmerjeno po sistemu dosility), fina mišična vlakna, lepo razporejena medmišična maščoba, drobne kosti, visoka klavnost in visoki dnevni prirasti. Vse to se odraža v najvišjih odkupnih cenah telic in pitancev te pasme v Evropi. V Sloveniji je skupaj s križanci najbolj razširjena in najbolj priljubljena mesna pasma goveda.

naše živali, jezersko solčavska ovca, jezerka, oplemenjena jezersko-solčavska ovca, ovce na paši, delo s psom in ovcami, šolanje ovčarskih psov, neža bric

Jezersko Solčavska ovca

To je ena najbolj razširjena pasma mesni ovc v Sloveniji. Njena prilagoditev na hribovit in gorski svet je naravnost občudujoča. V čisti krvi daje eno jagnje na leto, kot križanka s romanovsko pasmo ovc daje (preverjeno v praksi) v povprečju dva jagnjeta na telitvah pri treh telitvah v dveh letih – to pomeni 3 jagnjeta na ovco na leto. V primeru oplemenjevana teh križank z ovnom mesne pasme (primeren je predvsem Texel po Zagožen 1983) so tudi mesne partije dopadljive celo mesarjem.

naše živali, belokranjska pramenka, ovčereja, paša ovc, ovca na pašniku, jagnje in ovca, jagenjček

Belokranjska pramenka

To je avtohtona ovca, ki daje najbolj okusna jagnjeta (pečenko po Belokranjsko) v Sloveniji. Ta manjša pasma ovc je izredno prilagojena na sušna področja v Sloveniji in je dokaj enostavna za celoletno rejo na pašnikih, posebej na bolj toplih območjih kot je Bela krajina, Kras, Brda in podobno.

naše živali, drežniška koza, koze in kozlički, kozice, kozel, koze na paši, paša drobnice

Drežniška koza

Edina avtohtona slovenska pasma koz, ki je namenjena tako reji kozličev kot prireji mleka. V Drežnici je predvsem mesna pasma, na Bovškem so jo tisočletja molzli. Njene raznobarvne različice jo delajo prijetno za oko in enostavno za razpoznavanje celo na večje razdalje. Pastirji v Julijskih Alpah so to njeno lastnost znali ceniti in so jo ohranjali do danes.

naše živali, istrski osel, osel na pašniku, paša živali, celoletna paša, kmetijski zavod bric

Istrski osel

Edina avtohtona pasma domačih živali, ki ni vpisana v sezam slednjih. Ta prekrasna žival je ljudem nosila vodo, hrano, nje same, spremljala svoje rejce na njihovih poteh, se prehranjevala kar je našla na siromašnih istrskih tleh. Njegova primernost za štiritaktni hod in za uporabo v onoterapiji predvsem za otroke se bo še pokazala v prihodnjih letih. Posebej narejena sedla in namenski vozički za invalide so ideja —-, ki nikakor ne sme v pozabo.

naše živali, border collie, delovni psi, psi za delo z ovcami, border koli, šolanje ovčarskih psov, šola za pse

Border colli

Med naše živali spadata tudi dva delovna psa pasme border colli. Oba sta samčka in sicer bel star 9 let Fly, mlajši star 2 leti Shake. Ločimo pastirske pse, za varovanje živine in ovčarske pse, za premikanje domačih živali med katere spadajo tudi naši border colliji. Pasma izhaja iz Velike Britanije, kjer so te pse razvili v izjemne delavce. Psi so bili stoletja križani v ožjem sorodstvo, zaradi izolacije in velikih razdalj, ki je kmetije ločevala med seboj. Prirejati so pričeli tudi tekmovanja iz premikanja ovc in s časom je postalo jasno, da so zmagovali psi imeli določeno skupno obnašanje: hodili so prihuljeni proti tlom, h ovcam so se približevali počasi in z ovcami so delali mirno. Te pse so označili kot pse s “hipnotičnim pogledom”. In tako je nastal border collie, ki ga poznamo danes. So občutljivi, vodljivi, neutrudljivi, izredno inteligentni in vedno pripravljeni na delo.

Nasveti za rejce

  • Skrbimo za slovenske avtohtone pasme domačih živali
  • Vključimo se v ARC farme
  • Sodelujmo s svojimi sosedi in skupaj razvijajmo turizem na vasi
  • Ohranjajmo dediščino naših nonotov za naše vnuke
  • Uveljavljajmo vse finančne spodbude, ki jih lahko
  • Redimo naše živali njim čimbolj prijazno
  • Čuvajmo naravo tako, kot so jo tisoči rodov pred nami
  • Skrbimo za urejenost svoje okolice kolikor najbolj moremo
  • Reja domačih živali ni samo poklic, je način življenja za nas in za naše družine