Kdaj je najprimernejši čas za označitev živali

Najboljša starost živali za vstavljanje ušesne znamke je nekaj dni po rojstvu. V primeru krav dojilj na pašniku in večjih tropov drobnice je bolje čimprej po rojstvu zaradi težkega lovljenja telet ali težkega prepoznavanja povezav jagnje/kozliček mati. Najbolj primeren letni čas za označitev živali je, ko so temperature nižje, saj je tako manjša možnost okužb, ranjenega tkiva, zaradi prisotnosti žuželk in mikrobov.

Razkuževanje klešč in ušesnih številk

Priporočamo razkuževanje – lahko znamko s kleščami vred potopimo v razkužilo ali pošpricamo s sprejem uhelj oz. znamko iz obeh strani.

označitev živali, razkuževanje klešč, preventiva pred okužbo, vstavljanje ušesnih številk, označite svoje živali kar sami

Razkuževanje klešč in ušesne znamke

označitev živali, vstavljanje ušesne znamke v uho in razkuževanje znamke in ušesa

Razkuževanje ušesa s sprejem

Mesto vstavljanja znamke v uhelj

Veliko je razprav v katero mesto na uhlju moramo vstaviti ušesno znamko. Dokler vstavljamo samo eno znamko velja pravilo tretjin. Ušesno zanamko vstavimo na sredini uhlja (gledano po širini) in dve tretjini od konca uhlja.

Tu opozarjamo, da moramo upoštevati tudi debelino uhlja in dolžino dela za prebadanje na moškem delu ušesne znamke. Tudi ko mladič zraste, ima veliko debelejše uhlje.

označitev živali, označevanje domačih živali, mesto prebadanj uhlja, kmetijski zavod bric

Idealno mesto vstavljanja ušesne znamke

Vrtenje ušesne znamke

Po vstavljanju ušesne znamke v uhelj obvezno zavrtimo moški in ženski del. Odlično vrtenje je eden od glavnih pogojev za manjši izpad ušesnih znamk. da je ženski del na notranji strani uhlja, moški pa na zunanji strani (še vedno najdemo živali, ki imajo zamenjane strani moškega in ženskega dela ušesne znamke). Tudi to je eden od resnejših pogojev za manjši izpad ušesnih znamk.

Odstranitev ušesne znamke

Kljub temu, da smo vse naredili prav, se uhelj včasih zagnoji. Če kaj takega opazimo, ne oklevamo – ušesno znamko takoj pazljivo odstranimo iz ušesa. Najbolje je, če pred tem in po tem nož razkužimo, če odstranjujemo več znamk naenkrat je to posebej nujno.

označitev živali, označevanje domačih živali, razkuževanje noža za odstranjevanje ušesne znamke, kmetijski zavod bric

Razkuževanje noža za odstranjevanje ušesne znamke

označitev živali, označevanje domačih živali, odstranjevanje ušesne znamke iz uhlja, kmetijski zavod bric

Odstranjevanje ušesne znamke iz uhlja živali s posebnim nožem