Vstavljanje dveh ušesnih znamk v uho

Za vstavljanje dveh ušesnih znamk v uho,  velja pravilo polovic oziroma osmin. Zelena barva označuje najbolj primerno mesto za vstavljanje ušesne znamke SenseHub, ki jo v primeru, da je edina vstavimo točno na sredini ušesa [...]