Na tej strani smo objavili kratka navodila za naročanje ušesnih znamk na portalu VOLOS.

1. korak

Najprej gremo na spletni portal Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Služba za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS) https://storitve-mkgp.gov.si/dad/sir/Volos.startup in opravimo logiranje.

2. korak

Na glavnem meniju izberemo vnos teleta GOVEDO – REGISTRACIJA IN PREMIKI – Novorojena teleta, uvoz/prejem.

3. korak

Vnesemo vse zahtevane podatke, kliknemo na SHRANI in s tem smo opravili registracijo teleta do države.

V primeru, da želimo imeti plemensko žival (mora biti čistokrvna) moramo opraviti še registracijo v bazo Kmetijskega inštituta Slovenije. O tem se je najbolje dogovoriti s svojim področnim tehnikom za spremljanje prireje (kontrolorjem). Najbolje, da se z njo/njim dogovorite za neposreden vpis v Potrdilo o označitvi, ki ga kontrolorka/kontrolor kasneje sopodpiše.