Sensetime Katalog 2017

pametna ušesna znamka za krave, spremljanje plodnosti, zdravja in prireje krav, ovratnice za krave