sensetime, ugotavljanje brejosti pri kravah, pojatve in osemenitev

sensetime, ugotavljanje brejosti pri kravah, pojatve in osemenitev