sensetime, spremljanje podatkov celotne črede krav

sensetime, spremljanje podatkov celotne črede krav