razna pašna oprema, iskrišče, razna pašna oprema, krokodil za baterijo, dodatni material za pašnike, rezervni material za elektro ograje