REFERENCE KMETIJSKEGA ZAVODA BRIC, SOČA in družine BRIC

Pastinnova PRIMA – Innovative Models For Sustainable Future Of Mediterranean Pastoral Systems

Trajanje projekta: 01.05.2022 – 30.04.2025

Partnerji v projektu

 • Agricultural Economics Research Institute – Hellenic Agriculture Organization ELGO-DIMITRA (ELGO), Grčija
 • Polytechnic University of Marche, Department of Agricultural, Food and Environmental Sciences (UNIVPM). Italija
 • Spanish National Research Council (CSIC), Španija
 • Arid Regions Institute (IRA), Tunizija
 • Algerian National Agronomic Institute (INRAA), Alžirija
 • National Research Council/Institute for Animal Production System in the Mediterranean Environment (CNR-ISPAAM), Italija
 • Cyprus Institute for Rural Regional Development (CIRRD), Ciper
 • Coopérative de Services d’élevage “COOPSSEL”, Alžirija
 • INRAE R045-SELMET–LRDE. Korzika, Francija
 • Trofy AgriFoodTech Solutions Private Company (TROFY), Grčija
 • CIHEAM Zaragoza (CIHEAM), Španija
 • Cukurova University – Dpt. of Animal Science (CUNI), Turčija
 • The Lebanese University (LU), Libanon
 • National Institute for Agricultural Research (INRAM), Maroko
 • Rete Appia (REAP), Italija
 • University of Zagreb (UZ), Hrvaška
 • Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), Grčija
 • Agriculture Institute Bric, Soča (BRIC), Slovenija
 • Agency for Rural Development Istria Ltd Pazin (AZRRI), hrvaška
 • Red Española de Queserías de Campo y Artesanas (QueRed), Španija
PASTINNOVA PRIMA

Dobava ušesnih znamk Allflex

2018 Ponudba pametnih znamk za spremljanje mlečnih krav, dojilj

2017 Dobava znamk za označevanje morskih psov

Znamke za govedo: velike, elektronske, genomske, blue helix, pametne

2016 4000 živinorejcem v Sloveniji

Kmetijsko gozdarski zavodi

Veterinarske ambulante

Živinorejci iz Zahodnega Balkana

2015 3000 živinorejcem v Sloveniji

Kmetijsko gozdarski zavodi

Veterinarske ambulante

1992 Začetek sodelovanja s firmo Allflex

reference kmetijskega zavoda bric, scr, allflex, prednosti označevanja živali sami

Pametni sistemi Allflex inteligence

2018 Postavitev več sistemov SenseTime v Sloveniji

Vzdrževanje sistemov v Sloveniji

2017 Postavitev prvega sistema SenseTime v Sloveniji

2016 Predstavitev sistema Heatime živinorejcem iz Gorenjske, Dolenjske, Notranjske, Primorske

reference kmetijskega zavoda bric, scr, allflex, prednosti označevanja živali sami

Postavitev in dobava Gallagher opreme za električne ograje in pašnike

2018 Revitalizacija zemlje s pašo drobnice v vinogradih

Vinogradniki iz Brd

2017 Zavod za varstvo narave Slovenije (Kozjansko, Hum in Pohorje – oprema za napajanje)

Vinogradniki iz Italije

2016 Živinorejci iz Banjšic

Živinorejci iz Čepovana

Živinorejci iz Brd

Zavod za gozdove Slovenije (varovanje proti zverem)

2015 Gradiščuta (Gradisciutta)

2014 Sadjarji iz Brd

reference kmetijskega zavoda bric, scr, allflex, prednosti označevanja živali sami

Molzišča in molzna oprema Milkline

2018 Molzni stroji za drobnico

Rezervni deli za Milkline

reference kmetijskega zavoda bric, oprema za molžo milkline

Reja domačih živali za meso

2018 Začetek zorenja jagnjetine in junjetine

2017 Prodaja govedine in jagnjetine po sistemu FARmEAT

2016 Zgodnje odstavljanje kopitarjev in jagnjet

2015 Pridobitev certifikata FARmEAT

2014 Merjenje živali na paši

2013 Onoterapija

2011 Prodaja jagnjet iz Zgornjega Posočja

2010 Vključitev v priznane rejske organizacije

2009 EKO certifikat do danes

2008 Reference Kmetijskega zavoda Bric, Soča so tudi celoletna reja prežvekovalcev na paši

2007 Začetek revitalizacije briških planin Korad in Sabotin

2006 Ustanovitev Razvojnega zavod Brda

2002 Začetek reje goveda

2001 Začetek reje ovc in koz

Uvoz plemenskih bikov in plemenskih krav

2016 Limuzin biki iz Francije

2015 Italija (Il de France)

2015 Nemčija (Hainesnute)

2015 Italija (delovni Border Collie)

2014 Limuzin biki iz Francije

Izvoz plemenjakov in plemenic Bovške ovce in pitancev Limuzin

2016 Italija (Limuzin)

2015 Italija (Limuzin)

2015 Nemčija (Bovška ovca)

2013 Nemčija (Bovška ovca)

2010 Nemčija (Bovška ovca)

Oskrba kmetij s plemenjaki in plemenicami v Sloveniji

2018 Drežniška koze

2017 Bovške ovce

2017 Belokranjske pramenke

2016 Jezersko Solčavske ovce

2016 Osli

2016 Belokranjske pramenke

2015 Bik limuzin (Bric)

2013 Bik limuzin (Bric)

2011 Bik limuzin (Bric)

2010 Telice limuzin (Bric)

Prodaja klavne živine za živinorejce

2018 Jagnjeta iz Zgornjega Posočja

Kozliči iz Zgornjega Posočja

2017 Jagnjeta iz Zgornjega Posočja

2016 Starejša teleta za Italijo

Jagnjeta iz Zgornjega Posočja

Jagnjeta iz Južne Primorske

Jagnjeta iz Tolminske

2015 Starejša teleta za Italijo

Jagnjeta iz Zgornjega Posočja

Jagnjeta iz Južne Primorske

Jagnjeta iz Tolminske

2010 Začetek trgovanja z jagnjeti iz Zgornjega Posočja

Razvojne študije

2018 Montaža sistema SenseTime na pašniku

Zorenje jagnjetine iz celoletne paše

2017 Premično stojalo za pašni aparat s sončnim napajanjem

Merjenje napolnjenosti akumulatorjev s praznjenjem le teh – 100% zanesljivost

Spremljanje premikov ovc z dronom

2016 Kontejnerska klavnica

Uporaba SCR Heatime

Italijanske mesne pasme goveda

2015 Živinoreja v luči evolucije

Uporaba kamere na pašnikih

Zaščita električnih pastirjev z sledilci

Izobraževanja zaposlenih

2018 Uporaba SenseTime za dojilje

Molzišča in molzni sistemi

Občni zbori rejskih organizacij

2017 Uporaba SenseTime

Trženje

Ekskurzija po kmetijah

Ekološko kmetovanje

Alumni klub živinorejcev

2016 Ovčarski psi za zganjanje ovc

Uporaba SCR Heatime

ARC kmetije

KOP-POP sistem

2015 Uporaba laserja za tisk

Reference Kmetijskega zavoda Bric so tudi mednarodna izobraževanja za vodnike ovčarskih psov

Najzahtevnejše naloge za izvajalce strokovnih nalog

Onoterapija

Izobraževanja drugih

2018 Tečaji za vodnike ovčarskih psov

Ekskurzija za SenseTime

Ekskurzija za molzišča za drobnico

Ekskurzija za kompostne hleve

Predavanje za kmete predstavitev SenseTime

Alumni klub živinorejcev

Svetovanje posameznim kmetom o prednostih SenseTime

Svetovanje posameznim kmetom o elektroograjah

Svetovanje posameznim kmetom o molziščih

2017 Članki o SenseTime in označevanju

Radio o SenseTime in označevanju

Mednarodno izobraževanje za vodnike ovčarskih psov

Predavanja kmetom, študentom in strokovnjakom o prežvekovanju in sistemu SenseTime

2016 Članki o italijanskih mesnih pasmah

Radio o o Heatime in označevanju

Genomika v Slovenski govedoreji

Uporaba SCR Heatime sistemov

Upravljanje živinorejskih kmetij

2015 Najzahtevnejše naloge za izvajalce strokovnih nalog

2014 Mednarodno tekmovanje za vodnike ovčarskih psov

Reference Kmetijskega zavoda Bric na projektih

2017 LIFE to GRASSLANDS

2016 LIFE DINALP BEAR

Ostale reference

Certifikat za ekološko kmetovanje

Prevoz živali na mednarodnih relacijah

Usposobljeni za postavitev in podporo SenseTime sistemov

Celoletna paša domačih živali

Obvladovanje informacijskih sistemov

Specialistično znanje genetike domačih živali

Razumevanje slovenske kmetijske politike

Ekologija in zdravje v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom

Vključeni skupaj z živalmi v Skupni rejski program

Certifikat FARmEAT